รูปภาพที่พัก


รูปภาพถ่ายจาก ทางเข้า

รูปภาพห้องพัก
รูปภาพห้องพักด้านซ้ายมือคือ สำนักงาน และ ที่พักของเจ้ากหน้าที่ถ่ายจากภายในห้องพัก
CONVERSATION

Back
to top